Creació i gestió de continguts, 2017 : MARKETING ANDORRA


 

COMMUNITY MANAGER ANDORRA – T. +376360387 –

T. FR.  +33608866146 –
FRANCÉS – ANGLÈS – ESPANYOL i CATALÁ

Creació i gestió de continguts, 2017 : MARKETING ANDORRA
Creació i gestió de continguts
• Els mitjans digitals. La funció dels continguts.
• La gestió del contingut multiplataforma. El cas pràctic de 3XL.net.
• Taller de weblogs. Les primeres passes en la creació de contingut.
• Taller d’escriure per a la web.
• Usabilitat: Arquitectura de la informació. Tècniques i metodologies.
• El contingut en funció de l’estratègia de negoci.
• Personalització. Cas pràctic: Amazon.
• El contingut en funció de l’estratègia de negoci. Informació de jocs. Casos pràctics.
• Anàlisi de continguts: qualitat, quantitat, estratègia.
• El mercat. La compra i la venda de continguts.
• Comunitats virtuals.
• Continguts per telefonia mòbil.
• El vídeo. Internet i telefonia mòbil.
• Continguts de pagament.

Desenvolupament de continguts a Internet
Tendències de les diferents tecnologies al voltant del desenvolupament dels continguts.
Com es relacionen els sistemes d’informació i les persones.
Com i amb quines eines es desenvolupa un contingut?
Eines de gestió de continguts.
On s’ubica aquest contingut i/o informació: infraestructures hardware.
Casos pràctics.

Màrqueting per a Internet
Estratègia.
Comerç electrònic.
Nous models de negoci.
CRM, multicanal, altres tecnologies i la seva integració amb els sistemes d’informació.
Com fidelitzar els clients amb els nous mitjans.
Gestió de la publicitat i com promocionar.
Investigació i creació de nous mercats.
Seguretat.
Construir una botiga virtual.
Logística integral.
Casos pràctics.

Aspectes legals i fiscals
Continguts d’una pàgina web.
Adquisició de continguts.
Explotació de continguts.
Explotació de continguts mitjançant publicitat i promoció.
Gestió dels drets de propietat intel·lectual a través d’Internet.
Altres aspectes.
Fiscalitat dels continguts.

Especialista de les eines documentals 2,0. A la velocitat que evolucionen les xarxes socials gran esforç per renovar-se dels professionals del màrqueting en línia.

COMMUNITY MANAGER ANDORRA
T. +376 360387 – T. FR.+33 (0) 608866146 –
FRANCÉS – ANGLÈS – ESPANYOL i CATALÁ

 

 

Anuncios